Trường tiểu học Tân Hưng B, Hớn Quản, Bình Phước

+Số lượng học sinh: ~330 em

+ Tỷ lệ hs đồng bào: 50%

+ Chưa được xây dựng trường mới. Giáo viên phải họp trong phòng học sinh

+ Người dân quanh đây chủ yếu đi cạo mủ cao su thuê cho Cty Cao Su Bình Long.

+ Ít đoàn đến. Cty Cao su Bình Long có tặng quà cho các em
Một số hình ảnh

Trường tiểu học Tân Hưng B


      

 

🧧Danh sách Quyên góp được cập nhật tại link: https://bitlylink.com/equXg
🧧Chương Trình : https://bitlylink.com/ykSVv
🧧Thư ngỏ: https://bitlylink.com/Bki0v
🧧Kế Hoạch: https://bitlylink.com/MVtpA