Trường tiểu học Trương Định, Đăk Ơ, Bù Gia Mâp, Bình Phước

+Số lượng học sinh: ~450 em

+ Tỷ lệ hs đồng bào: 70%

+ Đang được quy hoạch thành trường cấp 1-2 với gần 30 phòng học. Dự kiến hết tháng 12/2019 hoàn thành xong

+ Người dân chủ yếu trồng tiêu, điều. Năm nay mất mùa.

+ Có nhiều đoàn đến tặng quà (Trường ĐH CNTT,..)

Một số hình ảnh

Trường tiểu học Trương Định cơ sở Chính
     

Trường tiểu học Trương Định cơ sở Phụ