Trường tiểu học C Tân Lợi, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang


+Số lượng học sinh: ~276 em

+ Điểm phụ Tân Lập: 6km: tầm 80 em

+ Học sinh bỏ học nhiều, thầy cô vận động các em đi học vì đi làm phụ kiếm tiền cho ba mẹ

+ Trường có khuôn viên rộng, thiếu cây xanh

+ Người dân quanh đây chủ yếu: Làm nông nghiệp, đi làm ở Bình Dương, Đồng Nai. Hộ nghèo thực chất còn nhiều, 
+ Thiếu dụng cụ học tập, máy chiếu, máy tính, Laptop, Máy lọc nước uống,...

+ Trường mới sơn lại cách đây vài năm vì cố gắng lên được Xã nông thôn mới. 

+ Sân trường tự thầy cô vận động, đổ bê tông
Một số hình ảnh

Trường tiểu học C Tân Lợi