1. Trường tiểu học Kon chieng 2

Vị trí: Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

https://maps.app.goo.gl/9gZdX2qikYgcBvpY7


Vài thông tin chi tiết: 

- Học Sinh: 340 em. 99% Dân tộc Bana, Thái. Có thể tập trung hết các em tại điểm chính. 

- Học sinh nội trú: 30 em - Có 5 Điểm trường. Điểm xa nhất cách 7km 

- Kinh tế: trồng mì, lúa (1 vụ) 

- Cơ Sở vật chất: ( đợi Thầy trao đổi với công đoàn) 

- 2 năm nay: chỉ có 1 đoàn Bắc Ái lên thăm: tài trợ cho Sân bóng rổ 

- Đường đi: trời mưa khó đi. - Đang chuẩn bị cào đường để dễ đi hơn.