🍀Cập nhật danh sách ủng hộ cho chương trình CÙNG EM VUI TẾT 2019
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ftD42SxRIUx8dJ__T_tmEHPpjTVW0vZ6mY7RZuJtMAs


NGÀY 15/1/2019:
🌻1/ Anh LÊ HOÀNG ÂN : 300.000Đ
🌻2/ Anh LÊ TRỌNG TÂM: 100.000Đ
🌻3/ Anh LÊ TRỌNG AN: 500.000Đ
🌻4/ Anh NGUYỄN MINH THANH: 500.000Đ
🌻5/ Chị NGUYỄN THỊ THANH VÂN: 500.000Đ
🌻6/ Anh BÙI XUÂN SƠN: 800.000Đ
🌻7/ Chị LAI THỊ PHÚC : 500.000Đ
🌻8/ Anh HOÀNG XUÂN HUY: 500.000Đ
🌻9/ Chị LOAN - MALAYSIA: 500.000Đ
🌻10/ Anh TRẦN VĨNH TOÀN : 500.000Đ
🌻11/ Chị TRẦN THÙY NHUNG : 500.000Đ
🌻12/ Chị LƯƠNG THỊ KIM CƯƠNG: 300.000Đ
🌻13/ Anh NGUYỄN THANH PHƯỚC: 1.000.000Đ
🌻14/ Anh HOÀNG BẢO LỘC: 500.000Đ
🌻15/ Bạn HA TIEN HAI: 100.000Đ
🌻16/ Chị PHẠM TRỌNG TRÂM QUỲNH: 300.000Đ
🌻17/ BT VÀ ĐỒNG BỌN: 1.000.000Đ
NGÀY 16/1/2019 TIẾP THEO:
🌻18/ IBVCB ...6854001: 1.500.000Đ
🌻19/ Chị LÊ THỊ HỒNG KHANG: 500.000Đ
🌻20/ Chị TRẦN THỊ KIM LIÊN: 500.000Đ
NGÀY 16/1/2019 TIẾP THEO:
🌻21/ ANH TRƯƠNG HỒNG KÍNH: 500.000Đ
🌻22/ Chị PHƯƠNG SAM: 500.000Đ
🌻23/ Anh LÊ HOÀNG MINH : 200.000Đ
🌻24/ Chị NGUYỄN THANH PHƯỢNG: 500.000Đ
🌻25/ Chị NGUYỄN THU HƯƠNG: 500.000Đ
🌻26/ Anh PHẠM SƠN: 300.00Đ
🌻27/ Chị BÙI THỊ MINH THƯ: 1.000.000Đ
🌻28/ Chị VŨ HỒNG NHƯ NGÀ: 500.000Đ
🌻29/ Chị VŨ THỊ NGỌC BÍCH: 200.000Đ
🌻30/ CÔ CHỦ NHỎ: 500.000Đ
NGÀY 17/1/2019:
🌻31/ Chị PHAM THI TUYET TRINH: 500.000Đ
🌻32/ Chị NGUYỄN THỊ MINH THU: 500.000Đ
🌻33/ Anh ĐỖ TÌNH : 200.000Đ
🌻34/ Chị THÙY LINH: 200.000Đ
🌻35/ Chị QUỲNH LIÊN: 100.000Đ
🌻36/ PHẠM NGUYÊN VY: 300.00Đ
🌻37/ Anh NGUYỄN DƯƠNG BẢO: 200.000Đ
🌻38/ Anh NGUYỄN QUANG TÚ: 1.000.000Đ
🌻39/ Anh VÕ HỮU TÍN: 500.000Đ
🌻40/ CHỊ TRÚC: 200.000Đ
🌻41/ ANH CHỊ CHƯA GHI TÊN: 500.000Đ
🌻42/ Anh NGUYỄN TRI PHƯƠNG: 200.000Đ
🌻42/ ANH CHỊ CHƯA GHI TÊN: 500.000Đ
🌻44/ Anh TRẦN MINH HIỂN :500.000Đ
NGÀY 18/1/2019:
🌻45/ Anh ĐỖ ĐỨC THANH: 500.000Đ
🌻46/ Chị LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG: 200.000Đ
🌻47/ Chị NGUYỄN PHƯƠNG THI: 500.000Đ
🌻48/ Chị VŨ THỊ ĐỊNH: 200.000Đ
🌻49/ Chị VŨ HỒNG NHUNG :200.000Đ
🌻50/ LÊ VĂN TÌNH, LÊ THỊ HỒNG KHANG: 1.500.000Đ
NGÀY 18/1/2019:
🌻51/ Chị LIÊU THANH THẢO: 100.000Đ
🌻52/ Chị TRẦN THÁI HƯƠNG TRÀ: 100.000Đ
🌻53/ Chị VÕ THỊ MẾN: 100.000Đ
🌻54/ Anh ĐÀO HOÀNG NAM - ACB: 100.000Đ
🌻55/ Anh NGUYỄN NGỌC HƯNG - ACB: 300.000Đ
🌻56/ Chị TRẦN HÀNG TỐ THÙY - ACB: 200.000Đ
🌻57/ Anh HUỲNH KHẮC VINH - ACB: 500.000Đ
🌻58/ Chị HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM - ACB: 500.000Đ
🌻59/ Anh NGUYỄN THÀNH NAM - ACB: 500.000Đ
🌻60/ Chị PHẠM THỊ HẢI HÀ - ACB: 100.000Đ
🌻61/ Anh PHẠM VŨ TÙNG - VIETBANK: 500.000Đ
🌻62/ Chị ĐÔNG PHƯƠNG - VIETBANK: 1.000.000Đ
🌻63/ Chị ĐINH THỊ HIỀN - ACB: 250.000Đ
🌻64/ Chị LÊ TRÍ PHƯƠNG TÂM - ACB: 200.000Đ
🌻65/ Chị LÊ THỊ MINH - ACB: 500.000Đ
NGÀY 19/1/2019:
🌻67: Chị Thái Thị Thanh Thúy : 500.000Đ
🌻68 Chị TRẦN MINH HẰNG: 300.000Đ
🌻69/ Chị QUỲNH PHẠM: 500.000Đ
🌻70/ THANH NHÀN: 200.000Đ
🌻71/ Chị Nguyễn Thị Nga - ACB : 200.000Đ
🌻 72: An: 50.000Đ
🌻 73: Man Vũ Mai Phương : 500.000Đ
🌻 74: Phan Quốc Phương: 200.000Đ
Tổng quỹ đóng góp: 32.400.000Đ

🍀Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã chung tay đóng góp chương trình CÙNG EM VUI TẾT 20/1/2019 TẠI Trường tiểu học Trần Quý Cáp, Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận.