Nhóm Thiện Nguyện Xương Rồng Xanh ra đời với mong muốn mang niềm vui và yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh, những vùng miền khó khăn trên khắp cả nước.