Danh sách TNV tham gia Cùng Em Vui Tết 2019


STTTÊNSỐ ĐIỆN THOẠIPHƯƠNG TIỆNGHI CHÚ
1LÊ TRỌNG ANXE MÁYTEAM TRÒ CHƠI
2NGUYỄN MINH THANHXE MÁYTEAM TRÒ CHƠI
3NGUYỄN THỊ THANH VÂNTEAM QUÀ TẶNG
4ĐỖ ĐỨC THANHXE MÁY**TRÙM TEAM TRÒ CHƠI
5TRẦN THỊ KIM HUỆTEAM TRÒ CHƠI
6LẠI THỊ PHÚCXE MÁYTEAM QUÀ TẶNG
7LÊ HỒNG KHANGTEAM TRÒ CHƠI
8BÙI THỊ MINH THƯ**TRÙM TEAM QUÀ TẶNG
9NGUYỄN THU HƯƠNG - ACBTEAM QUÀ TẶNG
10NGUYỄN QUANG TÚ - ACBXE MÁYTEAM TRÒ CHƠI
11PHẠM HẰNG TEAM QUÀ TẶNG
12NGUYỄN THANH PHƯỚCXE MÁYTEAM TRÒ CHƠI