Danh sách TNV tham gia Chương Trình Trung Thu Cho Em 2019

1LÊ TRỌNG AN
2NGUYỄN MINH THANH
3NGUYỄN THỊ THANH VÂN
4ĐỖ ĐỨC THANH
5TRẦN THỊ KIM HUỆ
6LÊ THỊ HỒNG KHANG
7NGUYỄN HUY HÙNG
8Đỗ Thị Kim Hương (Xù)
9Thúy Vân 36
10Phùng Thị Trâm Anh
11Ngọc Thỏ
12Huong Hoang Thi Mai - Bạn Chị Hương
13Trần Hàng Tố Thùy ACB
14Phạm Thị Bích (Bạn Thùy)
15Hà Uyên 36
16Hiền Lê 36
17Nguyễn Bích Thủy
18Đỗ Thị Tình
19Tăng Công Việt Linh
20Trương Thị Ngọc Giàu
21Minh Phương
22Chu Ngọc Linh
23Nguyễn Quang Tú
24Nguyễn Thanh Lâm
25Lại Thị Phúc
26Hồng Thương 37
27Phan Quí Lành - Cty Florence
28Lê Thị Hồng Nguyên
29Tạ Thanh Thu