KẾ HOẠCH
Chương trình “CÙNG EM VUI TẾT 2020”

I.                   Mục đích
Với mong muốn hỗ trợ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng như mang đến không khí Tết tràn ngập niềm vui cho các em, thầy cô và bà con xã Tân Hưng - một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Phước, Nhóm Thiện nguyện Xương Rồng Xanh dự kiến sẽ tổ chức Chương trình CÙNG EM VUI TẾT 2020 tại Trường Tiểu Học Tân Hưng B, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quảng, Tỉnh Bình Phước.

II.               Thời gian – địa điểm – đối tượng
-          Thời gian: 12/01/2020
-          Địa điểm: Trường Tiểu Học Tân Hưng B, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quảng, Tỉnh Bình Phước
-          Đối tượng tham gia:
+ 330 em học sinh (50% là dân tộc Stiêng)
+ 25 bạn tình nguyện.
+ Đoàn nhà tài trợ (nếu có)

III.            Nội dung thực hiện

Thời gian
Nội dung
Ghi Chú
12/1/2020
4h30-6h
Tập trung lên ô tô 29 chỗ: sắp xếp quà tặng lên xe

6h- 9h30
Xuất phát tới Trường Tiểu Học Tân Hưng B. Ăn sáng trên xe.

9h30-10h
Chuyển đồ vào trường

10h – 12h
Các Team thực hiện công việc

12h-13h
Ăn trưa, nghỉ ngơi

13h-14h
Hoàn thành công việc còn lại

14h-15h
Trò chơi dân gian + Tặng quần áo cũ

15h-16h
Trò chơi vận động + Tặng quần áo cũ

16h-17h
Trao quà, dọn dẹp

17h-22h
Di chuyển về TP.HCM


IV.             Thành phần thực hiện:
NHÓM THIỆN NGUYỆN XƯƠNG RỒNG XANH
1.      Lê Trọng An                                          Trưởng Ban
2.      Nguyễn Minh Thanh                            Phó Ban
3.      Đỗ Đức Thanh                                       Phó Ban
4.      Nguyễn Thị Thanh Vân                      
5.      Trần Thị Kim Huê                                
6.      Các bạn tình nguyện viên

V.                Tiến độ thực hiện
-          10/11-20/11/2019: Lên kế hoạch chương trình, liên hệ Trường học
-          20/11- 5/01/2020:   Chuẩn bị trò chơi, mua quà tặng
-          15/11-3/01/2020:   Vận động ủng hộ, tài trợ
-          12/01/2020:   Thực hiện chương trình Trung Thu Cho Em
-          15/01/2020:          Báo cáo thu chi, tài trợ, và rút kinh nghiệm.
🧧Danh sách Quyên góp được cập nhật tại link: https://bitlylink.com/equXg
🧧Chương Trình : https://bitlylink.com/ykSVv
🧧Thư ngỏ: https://bitlylink.com/Bki0v
🧧Kế Hoạch: https://bitlylink.com/MVtpA