Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
Địa chỉ: Xã Đak Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước


Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) là trường vùng sâu, vùng xa, có 1 điểm chính và 1 điểm lẻ. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh trong vùng. Năm học 2012-2013, trường có 430 học sinh thì có gần 85% học sinh người dân tộc thiểu số, gần 200 học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. Phụ huynh còn thờ ơ với việc học của con em nên các em phải tự đến trường qua quãng đường khá xa.

+Số lượng học sinh: ~430 em

+ Tỷ lệ hs đồng bào: 85%

+ Đang được xây thêm 6 phòng học mới. Dự kiến hết tháng 12/2019 hoàn thành xong

+ Người dân quanh đây chủ yếu trồng tiêu, điều. Năm nay mất mùa.

+ Có nhiều đoàn đến tặng quà

Một số hình ảnh

Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh Cơ sở Chính
    
            
Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh Cơ sở phụ 1 

Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh Cơ sở phụ 2