Trường Tiểu học B Thị Trấn Tịnh Biên, An Giang

+ Hơn 476 em

+ 1 điểm phụ: cách 2km
+ Xậy dựng cách 18 năm
+ Dân tộc 25% khơ me
+ Nghèo cận nghèo dưới 10 

Thiếu: 
+Đồ dụng học tập lớp 1: toán, tiếng việt
+Máy vi tính: hiện có 10 cái nhưng đa phần hư hỏng
+ Có 5 phòng học + phòng chức năng
+ Điểm lẻ: 5 phòng

Trường Tiểu học B Thị Trấn Tịnh Biên