Trường tiểu học C An Hảo, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang


+Số lượng học sinh: ~570 em - 80% dân tộc - 42 Thầy cô

+ Điểm phụ : 2 điểm: cách 3km và 10km

+ Học sinh nghèo: đa phần là người dân tộc, 

+ Trường có khuôn viên rộng, thiếu cây xanh

+ Người dân quanh đây chủ yếu: Làm nông nghiệp, đi làm ở Bình Dương, Đồng Nai. Hộ nghèo thực chất còn nhiều, 
+ Thiếu dụng cụ học tập, sách vở,  Quần áo đồng phục, Xe đạp

+ Thiếu phòng học trầm trọng.

+ Trường mới sơn lại cách đây vài năm vì cố gắng lên được Xã nông thôn mới. 

+ Sân trường đang được Xã hỗ trợ sửa lại. 
----

Trường tiểu học C An Hảo