Trường tiểu học Văn Giáo B, Xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang


+Số lượng học sinh: ~400 em

+ Tỷ lệ hs đồng bào: 50% Khơ Me

+ Trường có khuôn viên rộng, thiếu cây xanh

+ Người dân quanh đây chủ yếu đi làm ở Bình Dương, Đồng Nai

+ Mới gần đây được tài trợ cho Bể bơi cho học sinh
Một số hình ảnh

Trường tiểu học Văn Giáo B