Cập nhật danh sách ủng hộ chương trình "Cùng Em Vui Tết 2021"

Ngày 13/1/2021
🌟Danh sách Quyên góp được cập nhật tại link: https://bit.ly/UH_CEVT2021

🌻1. Gây quỹ online đơt 2: 2.500.000
🌻2. Chị Hằng Lém: 500.000
🌻3. Chị Võ Thị Thương 500.000
🌻4. Bạn giấu tên: 100.000
🌻5. Anh Hoàng Nhật Tân: 12.567.881
🌻6. Anh Lê Trọng An: 1.000.000
🌻7. Chị Mai Hương - Hải Phòng 200.000
🌻8. Chị Lê Thị Hiền 300.000
🌻9. Chị Jennie Hồ 2.000.000
🌻10. Chị Trúc Anh vs Anh Tuấn 1.000.000
🌻11. Bạn giấu tên 100.000
🌻12. Anh Lê Văn Khương 500.000
🌻13. Chị Lữ Thái Hoàng Quân 100.000
🌻14. Chị Đỗ Thị Kim Ngân 500.000
🌻15. Chị Trần Hàng Tố Thuỳ 1.000.000

🍀Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã chung tay đóng góp chương trình "Cùng Em Vui Tết 2021"
---
✅ Thư Ngỏ: http://bit.ly/Thu-ngo-chuong-trinh-CEVT2021
✅ Kế Hoạch:http://bit.ly/ke-hoach-chuong-trinh-Cung-Em-Vui-Tet-2021
✅ Bộ Hồ Sơ Vận Động Tài Trợ: http://bit.ly/bo-ho-so-tai-tro-Cung-Em-Vui-Tet-2021
✅ Danh Sách Hiện Vật - Hiện Kim cần tài trợ: http://bit.ly/Danh-sach-hien-vat-hien-kim-tai-tro-chuong...
✅ Danh Sách Quyên Góp: https://bit.ly/UH_CEVT2021
---------------------
🔰 THIỆN NGUYỆN XƯƠNG RỒNG XANH
☎ 0938.043.314 (An) - 0901.438.842 (Thanh)
📩 thiennguyenxuongrongxanh@gmail.com
🌐 www.xuongrongxanh.com
#CungEmVuiTet2021 #XuongRongXanh #thiennguyen #AnGiang #TruongTieuHocCAnHao