Địa điểm khảo sát: Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh

Tháng 5 - 2023

 1. Trường Tiểu Học Long Hữu BThông tin: 

- Học sinh nghèo cận nghèo: 19

- Hs khó khăn 32

- HS Khơ me: ít
- Tổng: 288 hs - 27 thầy cô
- Điểm lẻ: 90 em
- Người dân: làm nông, nuôi thuỷ sản
*** 
Nhu cầu cần thiết: 
Bộ đồ đi thi Nghi Thức đội: 100-150k/ bộ : hơn 30 bộ
Chưa có thư viện. 
Âm thanh chào cờ: chỉ có loa di động
Máy chiếu: chỉ 1 cái


—————————-
2. Trường Thcs Nguyễn Đức Toàn - 9000m2- 211 hs, 11 khó khăn
- dân tộc: 5 em : Gia đình đi làm thuê, 
- nhà vệ sinh: xuống cấp ( hình ảnh)
***
Nhu cầu cần thiết: 
- thiếu máy chiếu, màn chiếu
- thiếu bộ đồ nghi thức đội. 
- Mái che học sinh. 

——————-
3. Trường Tiểu học Châu Văn Liêm


279 hs
Khó khăn: nghèo: 57 hs
26 thầy cô
Thẻ y tê: 847k/ng
*****
Nhu cầu cần thiết: 
- Phòng y tế
- Hiện đang hỗ trợ hs khó khăn: 300k/thang
- Cần xe đạp
-thiếu máy tính cho: tổng phụ trách, máy tính cho thầy cô sử dụng
- nhà vệ sinh xuống cấp
- chào cờ: loa kéo tay
- đồ đồng phục đội: cty thiết bị đoàn đội, áo phục vụ nghi thức đội
- Hay tổ chức Phiên chợ 0 đồng các dịp lễ: quyên góp từ các đơn vị ngoài
- Thiếu góc học tập: 


—————-
4. Trường Tiểu Học Kim Sơn - Xã Kim Sơn, Trà Cú, Trà Vinh: 4 điểm trường
Thầy Tiến: Hiệu  Trưởng
- Tong so hs: 660 em
- tại đây: 200 em
- 98% đồng bào dân tộc
- dạy học song ngữ
- hs nghèo: ít 10%
- bộ trống đội, trang phục đội viên
 - Máy tính bộ phận thiếu
- xe đạp,