HÌNH ẢNH - BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU CHO EM 2023 - NINH THUẬN

Chương trình “Trung thu cho em 2023” gây quỹ từ 8.8 đến hết 24.8.2023 đã kết thúc với:
❤️ THU: 91.977.063 đồng
Gồm 93 Anh/chị thương góp từ 8.8 đến 24.9.2023,

❤️ CHI = 67.556.000 đồng Triển khai 8 chiến dịch Trung Thu Cho Em 2023 với hơn 400 em học sinh + 10 hộ nghèo thụ hưởng + Bà Con xung quanh
Cụ thể như bên dưới.
❤️ TỒN QUỸ = 24.421.063 đồng
Tính đến hết 24.9.2023
****************
CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
🌻 Ngày 23.9.2023: Trao tặng 115 Bộ Đồng Phục + Bữa cơm trưa cho 400 em Trường Tiểu Học Phước Kháng, Thuận Bắc, Ninh Thuận
> Kinh phí = 13.460.000 đồng
> Số học sinh thụ hưởng = 400 em
🌻 Ngày 23.9.2023: Trà Sữa cho các em Trường Tiểu Học Phước Kháng, Thuận Bắc, Ninh Thuận
> Kinh phí = 3.230.000 đồng.
> Số lượng học sinh thụ hưởng = 400 em
🌻 Ngày 23.9.2023: Trao 16 suất học bổng (Quà + TM 500k) và 10 Hộ Nghèo (Quà + TM 500k) Xã Phước Kháng, Thuận Bắc, Ninh Thuận
> Kinh phí: 18.000.000 đồng
> Số lượng học sinh/Hộ nghèo thụ hưởng = 26
🌻 Ngày 23.9.2023: Trao 400 gấu bông mơ ước cho các em Trường Tiểu Học Phước Kháng , Thuận Bắc, Ninh Thuận
> Kinh phí = 15.200.000 đồng
> Số lượng học sinh thụ hưởng = 400
🌻 Ngày 23.9.2023: Trao 400 Lồng đèn cho các em Trường Tiểu Học Phước Kháng , Thuận Bắc, Ninh Thuận
> Kinh phí = 3.444.000 đồng
> Số lượng học sinh thụ hưởng = 400
🌻 Ngày 23.9.2023: 260 Gạo Tặng 16 Học Bổng + 10 Hộ Nghèo + Bánh kẹo Trò chơi + Đá lạnh Trà sữa cho các em Trường Tiểu Học Phước Kháng , Thuận Bắc, Ninh Thuận
> Kinh phí = 10.074.000 đồng
> Số lượng học sinh thụ hưởng = 400
🌻 Ngày 23.9.2023: Trao 10 cuốn sách bài học ngắn về AI Trường Tiểu Học Phước Kháng , Thuận Bắc, Ninh Thuận
> Kinh phí = 990.000 đồng
> Số lượng học sinh thụ hưởng = 10
🌻 Ngày 23.9.2023: Mua dụng cụ trò chơi, In ấn, Vận chuyển, ship đồ
> Kinh phí = 3.158.000 đồng
> Số lượng học sinh thụ hưởng = 400